STAALCONSTRUCTIES

Het bouwbesluit stelt eisen voor brandwerendheid van de hoofddraagconstructies van gebouwen.
Zo moeten beton en hout voldoen aan bepaalde afmetingen en/of voldoende dekking op de wapening hebben.
Ook stalen hoofddraagconstructies moeten aan bepaalde eisen voldoen. De eisen met betrekking tot de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie wordt beschreven in het nieuwe Bouwbesluit.
Het wegvallen van een deel van de hoofddraagconstructie leidt tot het voortschrijdend instorten van dat bouwdeel.
Het intact blijven van de draagconstructie geeft garantie op het in tact blijven van:– de vluchtwegen, zodat mensen veilig kunnen vluchten en de brandweer veilig kan werken.
– de wanden en vloeren van een brandcompartiment, zodat de brand zich niet ongecontroleerd uitbreidt
– de gevels op het dak, zodat een overslaande of uitslaande brand voorkomen wordt.
Bouwbesluit

Er zijn nog veel meer eisen met betrekking tot het brandwerend isoleren van een constructie. Voor meer informatie over de brandwerendheidseisen kunt u het beste contact met ons opnemen.

CERTIFICAAT

VAN BEHANDELING

Het aanbrengen en certificeren van de brandvertragende materialen (volgens de daarvoor geldende EU-Normen) wordt door ons in eigen beheer uitgevoerd en op al onze verrichte werkzaamheden geven wij een Certificaat van Behandeling af. Ook is er de mogelijkheid om een onderhoudscontract af te sluiten met Firestop.

In goed overleg met de klant komt Firestop altijd tot een oplossing voor al uw brandpreventie vragen, kortom Firestop is uw specialist op gebied van bouwkundige brandwerende isolatie.
Wij isoleren uw pand tegen vuur.

VOOR VRAGEN

058-8447119

Hidalgoweg 6

8938BG Leeuwarden

MAANDAG T/M VRIJDAG

Van 9.00 – 17.00

OF MAIL NAAR

Info@firestop.nl